Fietsend Brussel/Europa

Enkele maanden geleden werd ik gevraagd om voor een speciale uitgave naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van het Verdrag van Rome iets te schrijven over hoe de Europese Unie en haar instellingen hun stempel hebben gedrukt op Brussel. Dus dacht ik eens heel diep na ... en koos voor een gedicht over fietsende eurocraten - de groep fietsers in Brussel die de dooddoener dat fietsen alleen voor armelui is met één veeg van de tafel hebben geveegd. De European Union Cyclists' Group is de Brusselse fietsersvereniging met het grootst aantal leden. Het aantal actieve leden is misschien niet zo groot, maar ze verrichten toch fantastisch en baanbrekend werk binnen de Europese instellingen, die niet bepaald fietsgericht zijn, en in een stad die dat ook al niet bepaald is.

Uiteindelijk werden alle literaire bijdragen 'wegens plaatsgebrek' niet opgenomen in de publicatie. Daarom publiceer ik mijn gedicht over EUCG maar hier, want het blijft een gelegenheidsgedicht, maar de gelegenheid is er: de afsluiting van de heen-en-weerweek, die de Brusselse geschiedenis zal ingaan vanwege het fantastische Bicycity-evenement waarbij 10.000 fietsers de snelwegen rond Brussel eens voor hen hadden. Vergeet ook niet eens naar de website van EUCG te gaan kijken: http://www.eu-cg.info/

De Fietsersbond en Gracq kent u natuurlijk al!

 

Ode aan de European Union Cyclists’ Group

Er ging een gerucht door de stad

over Nederlandse eurocraten die

fietsend naar hun werk gingen.

Zij die hen zelf niet hadden gezien,

kregen visioenen

van oud-Hollandse zwartstalen gratie

zigzaggend tussen blauwe nummerplaten.

Nadien volgden Britten, en ook enkele Duitsers,

Bromptons zoutten het straatbeeld

van het Centraal Station tot Montgomery.

Zelfs Belgen van auto- en allochtone afkomst

outten zich meer en meer.

En plots rolde de rode loper voor hen uit:

een fietspad langs de Wetstraat:

omhoog, omlaag, en nog een extra rondje bij Schuman.

Oh de elegantie van Toms kraaknette pak en wapperende das,

en Carolien die met opwaaiende krullen

naar het Europees Parlement zoeft langs de Belliardstraat.

Fietsersbond en Gracq, hier komt EUCG.

Kijk, zelfs zonder handen!